Przeszczep włosów metodą FUE.

Czym jest operacja przeszczepu włosów?
Wykonywanie przeszczepu włosów znane było już w latach powojennych XIX wieku, jednak metody wykorzystywane po wojnie a teraz to całkiem inny zabieg. W latach powojennych przeszczepiano kilku milimetrowe paski owłosionej skóry, co nie dawało dobrego efektu estetycznego. Choć idea jest taka sama, mianowicie pobrać włosy z jednego miejsca i wszczepić je w inne miejsce to przeszczepy przeprowadza się zupełnie inaczej. Dziś do przeszczepu włosów używa się mikro transplantów składających się z pojedynczych zespołów mieszków włosowych a niekiedy z pojedynczych włosów, a końcowy efekt estetyczny jest wręcz zadziwiający.

Od czego zacząć planowanie przeszczepu włosów metod FUE?

Mając problem z wypadającymi włosami można go rozwiązać w dwojaki sposób, pierwszy odnaleźć przyczynę wypadania włosów i zlikwidować ją, co powinno przynieść zamierzone efekty jednak jest to czasami wręcz niemożliwe lub poddać się leczeniu chirurgicznemu w celu uzupełnienia wypadającego nam owłosienia. Żeby oczywiście móc poddać się operacji przeszczepu włosów nie należy mieć przeciwwskazań, do których można zaliczyć m.in.: zaawansowaną cukrzycę, poważne choroby serca, nieuregulowane ciśnienie oraz choroby zapalne skóry głowy.
Zanim wybierzemy jedną z dwóch obecnie preferowanych metod przeszczepu, należy wybrać odpowiednią klinikę. Wiadomo, że im klinika lepiej wyposażona oraz posiadająca bardziej wykwalifikowany personel tym większe prawdopodobieństwo, że dokonamy tam operacji, która w pełni nas usatysfakcjonuje. Istotna jest również metoda, jaką w danej klinice wykonywany jest przeszczep oraz sam chirurg wykonujący zabieg. Obecnie standardem wśród operacji przeszczepu włosów jest metoda STRIP, jednak są jeszcze inne metody wykonywania przeszczepu i taką właśnie metodą jest metoda FUE, może ona być wykonywana ręcznie lub przy pomocy NeoGraftu, co pozwala na skrócenie czasu zabiegu, a sama metoda staje się precyzyjniejsza. Warto, więc wybrać klinikę, która preferuje obie metody, a o tym, która z nich będzie wybrana zadecydować wspólnie z lekarzem.
Mając już wybraną klinikę, decydujemy się na chirurga, w którego ręce powierzamy nasz przyszły wygląd. Przed operacją lekarz przeprowadzi z nami konsultacje oraz zostaną nam wykonane niezbędne badania. Podczas konsultacji omówiony powinien być cały etap operacji, począwszy od poznania metod i wyborze odpowiedniejszej, wielkości przeszczepu, jaki należy wykonać dla uzyskania pożądanego efektu oraz ilości ewentualnych zabiegów, gdyż nie zawsze dany efekt da się osiągnąć podczas jednej operacji. Na etapie planowania uwzględniane są również wygląd przyszłej linii przednich włosów, kolor i grubość oraz gęstość owłosienia, wszystko po to, aby uzyskać naturalny wygląd, a fakt interwencji chirurgicznej był jak najmniej widoczny.

Porównanie przeszczepu włosów metodą STRIP i FUE

Mimo iż obie metody wykorzystywane są z powodzeniem, to od wyboru metody przeszczepu włosów zależy niekiedy efekt końcowy zabiegu oraz satysfakcja pacjenta. Początkową różnicą jest sam sposób przygotowania się do zabiegu. W metodzie STRIP będącą metodą klasyczną zaleca się zapuszczenie dłuższych włosów, co pomoże ukryć bliznę pooperacyjną. W metodzie FUE natomiast nie ma konieczności zapuszczania dłuższych włosów, ponieważ miejsce pobierania przeszczepu i tak będzie zgolone.
W metodzie klasycznej ukrycie interwencji chirurgicznej bezpośrednio po zabiegu jest proste, wystarczy mieć dłuższe włosy, aby przykryć bliznę, tak w okresie późniejszym przy noszeniu krótszych włosów trudniej ukryć fakt odbytej interwencji chirurgicznej.
Całkiem odwrotnie wygląda sytuacja w metodzie FUE, gdzie bezpośrednio po zabiegu, mamy widoczne miejsce całkowicie wygolone, które jest nie, kiedy trudne do ukrycia nawet pod dłuższymi włosami, natomiast po odrośnięciu włosów nawet przy krótkiej fryzurze nie widać żadnych śladów operacji.
Zasadniczą różnicą między jedną metodą a drugą jest blizna. W metodzie STRIP pobierany jest fragment skóry w kształcie paska, a miejsce po pobraniu zszywane jest szwem ciągłym. Blizna ta przebiega poziomo, dzięki czemu łatwiej ją ukryć pod włosami. Aby zminimalizować szerokość blizny, a także umożliwić wyrastanie włosów przez bliznę wykorzystuje się tutaj podczas zszywania technikę TC. Pobrany pasek skóry krojony jest przez doświadczonych techników na mikro transplanty zawierające pojedyncze mieszki włosowe.
Mieszki pozyskane tą metodą są w mniejszym stopniu narażone na odwodnienie ze względu na większą ilość tkanki otaczającej zespoły mieszków włosowych. Ilość pozyskanych mieszków jest znacznie większa niż przy wykorzystaniu metody FUE oraz krótszy jest czas zabiegu. Metoda ta najczęściej wykorzystywana jest do rozległych przeszczepów, nadaje się do każdego rodzaju włosów, bez względu na ich kolor. Druga część zabiegu polegająca na wszczepieniu mieszków w okolicę biorczą przebiega podobnie w przypadku obu metod.

przeszczep włosów FUE

Przeszczep włosów metodą FUE

Jedną z coraz popularniejszych metod przeszczepu włosów staje sie FUE. Jest to skrót od anglojęzycznej nazwy Follicular Unit Extraction.

FUE jest jedną z dwu podstawowych metod pozyskiwania mieszków włosowych. Druga metoda zwana „strip harvesing” polega na wycięciu z paska skóry z zazwyczaj tylnej, owłosionej części głowy  i  podziale na pojedyncze mieszki.

Druga część zabiegu przeszczepu włosów przebiega podobnie . Pobrane mieszki są wszczepiane w okolicę biorczą.

Przeszczep włosów, jak każde działanie chirurgiczne wiąże się z pozostawieniem śladów na głowie w postaci blizn Służy temu między innymi technika Trichophytic Closure, która w wielu przypadkach daje zaskakująco dobre wyniki. Jednak nie wszystko leży w rękach chirurga. Wielokrotnie ostateczny efekt zależy od indywidualnych cech skóry pacjenta.

 To właśnie z myślą o tych pacjentach wprowadzono technikę Follicular Unit Extraction zwaną w skrócie FUE. Jej pomysłodawcy sięgnęli do korzeni chirurgii odtwórczej włosów lecz zamiast pobierać fragmenty skóry o średnicy 4 mm zaproponowali pobieranie pojedynczych zespołów mieszkowych zawierających od 1 do 3 włosów.

Chcąc nosić bardzo krótkie włosy trudno zaakceptować  nawet najładniejszą bliznę w tylnej okolicy głowy. Tymczasem technika FUE pozostawia tak drobne i rozproszone blizenki, że ludzkie oko nie jest w stanie dostrzec ich na głowie ostrzyżonej na przysłowiowe zero.

W efekcie stosowania zarówno FUE jak i tradycyjnej metody „strip” uzyskujemy do przeszczepu pojedyncze zespoły mieszkowe, które wszczepione w okolicę biorczą dają finalnie ten sam efekt. Tylko od zmysłu estetycznego chirurga jak i jego sprawności manualnej zależy czy jest to efekt naturalny.

Metoda FUE wymaga od zespołu operacyjnego ogromnej precyzji. Okolica dawcza musi być przed zabiegiem całkowicie wygolona. Doskonała współpraca lekarza i asystenta pozwala na sprawne i stosunkowo szybkie pobranie 1000 – 1500 przeszczepów.

Sprawność zespołu operacyjnego  wpływa  na czas wykonania zabiegu.

Czas trwania zabiegu jest także istotny dla żywotności przeszczepów. Wszak jest to żywa ludzka tkanka, z którą należy obchodzić się delikatnie, a przede wszystkim jak najszybciej ponownie wszczepić w skórę  jej właściciela.

Nie należy ukrywać, że metoda FUE jest bardziej czasochłonna niż tradycyjna metoda „strip” Czas wykonania zabiegu jest tutaj trzykrotnie dłuższy. Stąd wyższa cena tej procedury. W trakcie pierwszego tygodnia po zabiegu tył głowy pacjenta jest w fazie gojenia i nieco ogranicza możliwości funkcjonowania w środowisku. Nie ma natomiast konieczności odbycia wizyty kontrolnej i zdjęcia szwów. W metodzie FUE nie są zakładane jakiekolwiek szwy chirurgiczne.

Stosując metodę FUE można zarówno leczyć  pacjentów z łysieniem androgenowym jak i osoby posiadające blizny na głowie. Bywa, że właśnie tej metody używamy do korekcji blizn po tradycyjnie wykonanym zabiegu przeszczepu włosów.

W dobrych, renomowanych klinikach na świecie, chcąc wykonać duży zabieg 2000 – 3000 przeszczepów rozkłada się go na sesję przedpołudniową i popołudniową lub wykonuje zabieg w ciągu dwóch kolejnych dni. Pozwala to pacjentowi na uzyskanie oczekiwanego efektu z zachowaniem jednotygodniowego okresu rekonwalescencji.

FUE - przeszczep włosów FUE – przeszczep włosów

Metoda FUE nie jest konkurencyjna dla dotychczas stosowanej tradycyjnej metody „strip”. Stanowi ona bardzo rozsądną alternatywę dla osób, które dużą wagę przywiązują do obecności linijnej blizny na głowie lub też zamierzają strzyc się bardzo krótko. To preferencje pacjenta i jakość jego włosów stanowią o tym jaką technikę zastosuje chirurg. przeszczep włosów FUE

FUE – przeszczep włosów

Metoda FUE, jako alternatywa dla tradycyjnej metody przeszczepu włosów. Przeszczep włosów polega na pobranie mieszków włosowych ze skóry owłosionej i przeszczepienie go w okolice objęte łysieniem. Na pierwszy rzut oka czynność ta nie jest zbyt skomplikowana, praktycznie natomiast wymaga dużego doświadczenia, stosownego sprzętu oraz rozpatrzenia wielu różnych kwestii. Jednym z pierwszych etapów jest uzyskanie materiału do przeszczepu. Metodę, w jaki pobierany będzie owy materiał rodzi najwięcej pytań. Przy przeszczepie włosów wyróżnić można dwie podstawowe metody wykorzystywane przez chirurgię plastyczną. Pierwszą z nich jest metoda STRIP, która polega na pobraniu paska owłosionej skóry z tylnej lub bocznej okolicy głowy, a następnie podzieleniu go na mikroimplanty. Metoda ta wiąże się z powstaniem blizny w miejscu wycięcia paska skóry. Drugą metodą jest tzw. metoda FUE, która polega na pobraniu drobnych fragmentów skóry zawierającej mieszki włosowe z okolicy potylicznej. Dalsza część zabiegu przebiega w analogiczny sposób, główna różnica jest taka, że w pierwszej metodzie wycinamy pasek skóry, a następnie dzielimy go na mikroimplanty, a w drugiej metodzie mikroimplanty pobierane są wprost z okolicy do tego przeznaczonej. Jakie są różnice między metodą STRIP a FUE. W metodzie STRIP jedna z podstawowych wad jest liniowa blizna, która w wypadku noszenia krótkich włosów może być dużą niedogodnością. Zazwyczaj są to mało widoczne blizny, które łatwo ukryć pod włosami, jednakże zdarzają się pacjenci u których blizna się poszerzyła i wygląda nieestetycznie. Odpowiednie pobranie paska skóry minimalizuje ryzyko poszerzania się blizny, trzeba ograniczyć szerokość pobieranego fragmentu skóry oraz unikać nadmiernego napięcia skóry w miejscu zszycia rany. W metodzie FUE natomiast liniowa blizna zastąpiona jest przez drobne owalne punkty

FUE- Metoda przeszczepu włosów

. W wypadku metody FUE głębokość nacięcia jest częściej płytszy niż przy wykorzystaniu metody STRIP. Przy porównaniu obu metod łato zauważyć iż przy wykorzystaniu metody STRIP transplanty wykazują się dłuższą żywotnością. Dodatkowo w w metodzie FUE transplanty poddawane są większemu wpływie na nie przez ściskanie przez narzędzia, z tego powodu mieszki włosowe bardziej narażone są na uszkodzenia. Proces pobierania mieszków przy wykorzystaniu FUE, wymaga większej staranności, należy dopasować głębokość i kąt nacięcia do każdego nacięcia. Jest to metoda bardziej pracochłonna i trwa wyraźniej dłużej, a co za tym idzie kosztuje więcej. Przy wykorzystaniu metody STRIP podczas jednego pobrania uzyskujemy większą liczbę mieszków do przeszczepienia. Jednak używając metody FUE możliwe jest pobranie z miejsc, które nie nadają się do pobrania w metodzie STRIP. W metodzie STRIP blizna zakryta jest przez włosy rosnące powyżej, w FUE obszar przeznaczony jako dawca wymaga zgolenia włosów na znacznym obszarze, którego nie sposób zakryć tak łatwo. Przy niedużych obszarach przeszczepianych włosów metoda FUE sprawdza się znakomicie. Sprzęt użyty w tej metodzie jak łatwo się domyśleć jest bardzo drogi. Zaleta jest krótszy czas powrotu do zdrowia a ponadto jest mniej bolesny. Wykorzystanie przyszłościowego urządzenia do mechanicznego pobierania mieszków włosowych, powoduje iż etap pobierania mieszków wykonywany jest z większą dokładnością, skraca czas zabiegu oraz zwiększa wydajność pobierania mieszków włosowych. Pozyskiwanie mieszków do przeszczepu metodą FUE wymaga większego doświadczenia i dokładności, nacięcia muszą być wykonane pod odpowiednim kątem i w odpowiednim kierunku co czyni zabieg trudniejszym do wykonania. Metoda ta komplikuje się u osób z kręconymi włosami. FUE jest żmudnym procesem, zarówno dla lekarza jak i pacjenta, fakt ten znacznie ogranicza ilość przeszczepów, w trakcie jednej sesji. Przeszczep włosów – podsumowanie metod. Obie metody są akceptowalne przy wykonywaniu przeszczepu włosów. Każda z metoda posiada swoje wady i zalety. Zwracając uwagę na koszty i korzyści, metoda STRIP wydaje się korzystniejsza finansowo. Metoda FUE perfekcyjnie nadaje się u ludzi chcących za wszelką cenę uniknąć blizny. Przeszczep włosów metodą FUE nadaje się do zamaskowania blizny powstałej przy użyciu metody STRIP, dlatego połączenie obu metod wydaje się być najlepszym rozwiązaniem. Możliwe zaburzenia czucia występują w obu przypadkach. Niezależnie od wybranej metody ważne są kwalifikacji chirurga wykonującego zabieg. Pobranie włosów do przeszczepu to tylko część całego procesu odtwórczego i ażeby efekt był zadawalający ważny jest właściwie każdy z etapów.